Carolien Cromwijk in Elisabethmagazine

Carolien Cromwijk in Elisabethmagazine

carolien cromwijk-in-elisabethmagazine

Mijn hart ligt bij mensen die zijn vastgelopen. 

Carolien Cromwijk in Elisabethmagazine, lees hier het stuk op Elisabethmagazine.nl

We zitten op de tweede verdieping van een stenen gevaarte in Zwolle, vlakbij de A28 en vlakbij het ziekenhuis Isala. In dit gebouw houdt Cromwijk Mediaton & Coaching kantoor. Carolien Cromwijk, de vrouw achter Cromwijk: ,,Ik wil naast mensen staan, zonder oordeel over wat er is gebeurd in hun leven.”

Ze houdt me een rond, wit kopje voor, zo eentje die twijfelt of hij nu een soepkom is of een koffiekop. ,,Heeft dit kopje wel of geen oor?”

Oortje?

Vanaf de plek waar ik zit zie ik geen oor, dus ik schud mijn hoofd. Ze glimlacht: ,,Ik zie het oortje wel. We kunnen nu een conflict krijgen over of er wel of geen oor aanzit, maar je kunt ook naar mijn verhaal luisteren en horen wat ik zie, met me meelopen tot je het oortje ook ziet. Dat kan ik ook voor jou doen.”
Dit verhaal vertelt ze geregeld aan haar klanten. ,,Het kopje is een metafoor voor een conflict. Het is maar van welke kant je iets bekijkt. Dat bepaalt wat je ervan vindt en hoe je erover denkt. Niets is wat het lijkt. Mijn taak als mediator is om mensen met elkaar te laten meelopen om te zien wat de ander ziet.”

Vertrouwen

Mediaton is geheel vrijwillig, vertelt Carolien. ,,Het is mijn werk om naar het verhaal van mensen te luisteren en samen met hen te zoeken naar de wederzijdse belangen. We praten over wat er gebeurd is en wat je graag zou willen.
Zo komen de pijnpunten op tafel. Als de angel uit het conflict is kun je op zoek naar de oplossing die zij wensen, hun oplossing.” Het mooie van het vak vindt ze dat mensen haar hun verhaal toevertrouwen. ,,Ze stellen zich kwetsbaar op, praten over de dingen die het meest pijn doen en vertrouwen mij om hen verder te helpen.”
Carolien kijkt verder dan waar een conflict in eerste instantie om lijkt te gaan. ,,Bij het televisieprogramma Het Familiediner denk je weleens: waar gaat het eigenlijk over? Een keer een verjaardag vergeten is toch niet zo erg? Maar er zit altijd een bepaalde pijn onder.”

Conflicten

De stap naar een mediator is vaak groot. ,,Ik heb bewondering voor mensen die bij me komen. Eigenlijk zeggen ze dan al: we willen van het probleem af.” In de praktijk merkt Carolien dat mensen denken dat ze een van de weinigen zijn met een conflict. ,,Maar iedereen heeft weleens een conflict. Conflicten zijn deel van het leven. De mensen om je heen kun je niet veranderen, wel hoe je met ze omgaat.”
Behalve mediator is Carolien relatietherapeut en persoonlijke coach. Als mediator is ze gespecialiseerd in familierecht. Daarom is ze voornamelijk betrokken bij familieconflicten, scheidingen en burenruzies. ,,Als mensen besluiten te gaan scheiden kan ik helpen bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. Als er sprake is van een arbeidsconflict kan ik overigens ook iets betekenen.”

Bloemetje

,,Mijn hart ligt bij mensen die problemen hebben, bij mensen die, om wat voor reden dan ook, zijn vastgelopen in hun leven. Ik wil naast mensen staan zonder oordeel over wat er is gebeurd in hun leven. Daarom ben ik mediator en relatietherapeut geworden.”
Ze heeft bewust gekozen voor de naam Cromwijk. ,,Cromwijk is een geel bloemetje. Deze bloem staat voor gevoelig, kwetsbaar en liefdevol. We bespreken hier gevoelige onderwerpen, mensen stellen zich kwetsbaar op en ik wil liefdevol zijn. De kleur geel staat voor groei, kracht en koesteren. Dat koesteren slaat voor mij vooral op het koesteren van de kinderen tijdens en na een scheiding.
Echtscheiding is iets heel verdrietigs. Het is voor kinderen heel moeilijk dat hun ouders niet meer bij elkaar wonen. Mediaton – en dus gezamenlijk gedragen oplossingen – is bij een scheiding ontzettend belangrijk voor het welzijn van kinderen. Het kan vechtscheidingen voorkomen.”

Duurzame oplossing

Een conflict kun je ook oplossen via de juridische weg. ,,Dat kan, maar een proces bij de rechtbank duurt vaak lang en het is kostbaar. Daarbij geeft het vaak, vooral in geval van familieconflicten, scheidingen en burenruzies, geen bevredigende en duurzame oplossing. Mediaton leidt tot een oplossing waar je samen voor gekozen hebt. Het is echt win-win.”
De mediator is neutraal en onpartijdig. ,,Ik ben er voor beide partijen, voor de een net zo veel als voor de ander. Bij een mediator hebben beide partijen inspraak wat betreft een oplossing. We houden de verschillende belangen goed voor ogen. De partijen hebben zelf de regie, waardoor de oplossing duurzaam is en gewenst.”

Zelf gescheiden

Cromwijk werkt vanuit een christelijke visie. ,,Iedereen is hier welkom. Als christelijke mediator snap ik mensen met een kerkelijke achtergrond beter. Je kunt bijvoorbeeld in een innerlijke strijd raken omdat je keuzes maakt die niet stroken met wat de Bijbel leert of met wat de kerkelijke gemeenschap voorschrijft.
Als christen weet ik hoe dat voelt, maar kan ik ook iets van de vergeving van God laten zien. Ik ben zelf gescheiden en ken de moeite van het uit elkaar gaan, terwijl je voor God beloofd hebt dat je bij elkaar blijft. Los daarvan is het zo belangrijk om dingen goed te regelen als je samen kinderen hebt.”

Carolien weet hoe het is als mensen over je oordelen wanneer je niet meeloopt in de maat van een gemeente. ,,Dat is heel moeilijk. Je ziet vaak dat wanneer mensen uit elkaar gaan de kerk diegene omringt die niet wil scheiden; de ander raakt uit beeld. Ik denk dat dat niet terecht is. Ook als je wilt scheiden doet het pijn; er is altijd een reden voor.
Als een huwelijk eindigt verliest iedereen. Beide partijen gaan door een rouwproces. Wat mij betreft mag er meer openheid in de kerken komen over huwelijken. Dat je getrouwd blijft wil niet zeggen dat je relatie perfect is. Elk huwelijk kent haar dieptepunten; als we het daar meer over hebben, komt er misschien ook meer begrip voor mensen die gescheiden zijn.”

Vrede

De werkwijze van een christelijke mediator is niet heel anders dan die van een reguliere mediator. ,,We gebruiken dezelfde methode, we leggen de pijnpunten bloot en praten. Een conflict los je op door te praten. Ik pak niet de Bijbel erbij. Ik neem geen initiatief voor gebed, maar bid wel als mensen het vragen. De meerwaarde van mijn christelijke visie is dat ik de pijn begrijp naar God toe, in elk geval als mensen uit elkaar gaan.”

Carolien werkt vanuit een bijbelse opdracht. ,,De opdracht om elkaar te vergeven en om in vrede te leven met de mensen om je heen staat in Efeziërs 4. Daar praat ik met mensen over, maar er gaan wel wat gesprekken overheen voordat je het over vergeving hebt. Vergeven kan moeilijk zijn doordat het vertrouwen is beschadigd en er pijnlijke dingen gebeurd zijn.
Als mediator merk ik dat er vergeving mogelijk is als de angel uit het conflict is, voor de een eerder dan voor de ander. Ik gebruik weleens het citaat ‘De kunst van het vergeven is: de hoop opgeven op een beter verleden’.”
Soms gaat het anders dan Carolien hoopt. ,,Conflicten zijn bijna altijd oplosbaar als mensen willen praten, als mensen willen oplossen in plaats van winnen, als mensen hun eigen aandeel in hun conflict gaan zien. Maar als het anders loopt, kan ik dat gemakkelijk loslaten. Mediaton is vrijwillig en vrijblijvend en de mediator is altijd onafhankelijk. Als een van de partijen geen heil meer ziet in de bemiddeling kan deze altijd gestaakt worden.”

Gelukkig gebeurt dat zelden. ,,Het werk geeft me voldoening. Het is waardevol dat mensen met een conflict hun verhaal met me delen in de hoop op een oplossing. Het is bijzonder om zo een kijkje te krijgen in iemands leven, in wat de ander bezighoudt, zijn pijn en lasten. Een enkele keer gebeurt het dat mensen die eerst uit elkaar wilden er toch voor kiezen om samen verder te gaan. Het is geweldig om met mensen mee te lopen en van dichtbij mee te maken dat ze zelf stappen nemen om de relatie te herstellen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *