Mediation bij arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict kost veel tijd, geld en energie

Een arbeidsconflict kost werkgever en medewerker veel tijd, geld en energie. Wanneer een arbeidsconflict niet wordt opgelost, leidt ze tot dalende productiviteit, verstoorde onderlinge verhoudingen en niet zelden tot (langdurig) ziekteverzuim.

De juridische weg is kostbaar, tijdrovend en onzeker

Blijft een echte oplossing uit, dan kozen bedrijven in het verleden nogal eens voor de juridische weg. Maar niemand zit te wachten op langslepende, juridische procedures. Het beschadigt onherroepelijk de onderlinge werkverhoudingen, waardoor toekomstige samenwerking vaak niet meer mogelijk is. Bovendien is de langdurige onzekerheid over een uitkomst die volledig wordt bepaald door een rechter, voor geen van de partijen prettig.

Arbeidsmediation legt nadruk op gezamenlijke belangen

De afgelopen jaren wordt steeds vaker gekozen voor arbeidsmediation wanneer een arbeidsconflict onoplosbaar lijkt. Arbeidsmediation biedt onafhankelijke begeleiding bij het voeren van constructieve gesprekken tussen betrokken partijen. Daarbij ligt de nadruk op het boven tafel krijgen van gezamenlijke belangen en het zoeken naar passende oplossingen, ook voor de langere termijn.

Aandacht voor de vastgelopen communicatie leidt tot betere oplossingen

Arbeidsmediation houdt in dat partijen met hulp van een professionele begeleider zelf op zoek gaat naar een oplossing, waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dat klinkt wellicht bijna onmogelijk wanneer de onderlinge verhoudingen en communicatie verstoord zijn. In de praktijk leidt aandacht voor de vastgelopen communicatie en een buitenstaander die daar de angel uithaalt, vaak tot betere oplossingen en meer rust en tevredenheid bij betrokken partijen.

Voordeel van arbeidsmediation bij conflicten op de werkvloer

Een onopgelost conflict op de werkvloer kent alleen verliezers. Uiteindelijk wil iedereen zich met het werk bezighouden, in plaats van met een slepend conflict. Een werkgever heeft alle belang bij een oplossing, omdat materiele en immateriële kosten als gevolg van onder meer ziekteverzuim en afnemende productiviteit alsmaar oplopen.

Voordelen van arbeidsmediation

  • Veel goedkoper en minder tijdrovend dan een oplossing via de juridische weg
  • Voor werkgevers een efficiënte en snelle manier om conflicten aan te pakken
  • Betrokken partijen denken zelf actief mee en houden regie over de uitkomst
  • Verbetert de onderlinge verhoudingen, de productiviteit en het werkplezier
  • Kan een re-integratieproces ondersteunen en versnellen
  • Kan zorgen dat op een respectvolle manier de arbeidsrelatie wordt beëindigd
JA! Ik wil vrijblijvend kennismaken >>