Wat is mediation?

Wat is mediation?

Bij mediation gaan betrokken partijen, onder begeleiding van een professionele en onafhankelijke mediator, op zoek naar een duurzame oplossing voor een conflict. Bij mediation is het niet de bedoeling compromissen te sluiten, maar wordt er gezocht naar gezamenlijke belangen en daarbij passende oplossingen.

 Doel van de mediation is de communicatie te begeleiden en een constructieve, oplossingsgerichte sfeer te creëren om zo samen te komen tot uitkomsten en afspraken waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.

Bij mediation werken betrokken partijen zelf actief mee aan een oplossing

Daardoor zijn de oplossingen vaak beter en worden ze langduriger gedragen. Tevens draagt de actieve betrokkenheid vaak bij aan gezondere verstandhoudingen en kan de relatie voortgezet worden op een manier die allen accepteren, zoals die van ouders in of na een scheiding, familierelaties en werkrelaties.

Mediator is onafhankelijke professional

Als mediator ben ik te allen tijde onafhankelijk en neutraal. Ik oordeel niet maar ondersteun partijen bij het vinden van een passende oplossing. Deelname aan mediation is altijd vrijwillig. Enige voorwaarde voor succes is de bereidheid van partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Mediation bespaart tijd en geld

Een juridische procedure neemt veel tijd in beslag, u bent duurder uit en u heeft de oplossing niet in eigen hand. Immers de rechter heeft het laatste woord.

Hoe gaat mediation in zijn werk

De afspraken die gemaakt worden tijdens de mediation kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij een (echt)scheidingsmediation worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een convenant en een ouderschapsplan.

Cromwijk Mediation en Coaching geregistreerd mediator

Een mediator moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Cromwijk Mediation en Coaching is ingeschreven in het register van de Mediatorsfederatie Nederland. Verder is zij als MfN-registermediator gehouden aan de gedragsregels en het (klachten)reglement van het MfN. 

Kosten mediation

Informatie over de kosten van mediation vindt u op de pagina Tarieven.

JA! Ik wil vrijblijvend kennismaken >>