Werkwijze

Werkwijze

Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens de intake bespreken we de vraag en wat ik voor u kan betekenen. Tevens vertel ik wat mediation inhoudt en is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Na het tekenen van de mediationovereenkomst kunnen we desgewenst gelijk starten met de mediation.

Vervolgens wordt hetgeen er tussen partijen staat in de vervolggesprekken uitgediept. Op deze manier komen de gezamenlijke belangen op tafel. Uiteindelijk komen partijen zo samen tot een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is en als eerlijk wordt ervaren. In dit hele proces begeleidt Carolien u op een heldere en doortastende manier.

De afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Bij echtscheiding

Een scheiding gaat meestal gepaard met emoties. Er is verdriet vanuit verlies of gekwetstheid, zorgen over de kinderen of teleurstelling. In de (echt)scheidingsmediation is het belangrijk om hier oog voor te hebben en hier zorgvuldig mee om te gaan. Carolien zal partijen hier zorgvuldig in begeleiden.

Er zijn een aantal zaken die altijd aan de orde komen zoals:

  • van partners naar collega-ouders
  • hoe vertellen we het aan de kinderen
  • hoe gaat u de zorg- en opvoedtaken verdelen
  • hoogte en duur van de alimentatie
  • verdeling van vermogen, bezittingen, pensioen
  • hoe verwerken we deze afspraken

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant en een ouderschapsplan.

Carolien werkt samen met een advocaat die de stukken indient bij de rechtbank.

JA! Ik wil vrijblijvend kennismaken >>